My sme tu doma


Už od roku 1992 sme neoddeliteľnou súčasťou slovenského priemyslu. Patríme k najväčším exportérom a zamestnávateľom v krajine. Keby sme všetky práčky, vyrobené u nás, postavili vedľa seba, spojili by Poprad s austrálskym mestom Sydney.

Základné informácie

Výrobný závod v Poprade, ktorý si v roku 2012 pripomenul 20. výročie od vstupu strategického investora Whirlpool Corporation, je najväčším závodom na výrobu automatických práčok regionálnej skupiny Whirlpool EMEA (Whirlpool Europe, Middle East & Africa) so sídlom v talianskom meste Comerio.

Export do celého sveta

Fabrika vyrába spredu a zvrchu plnené práčky, pričom je v rámci regionálnej skupiny Whirlpool EMEA jediným závodom na výrobu zhora plnených práčok. Produkty značky Whirlpool predstavujú približne 70% celkovej výroby, zvyšnú časť tvoria produkty ďalších značiek, ako napríklad Bauknecht, Ignis, Laden, Polar a iné. Až 97% produktov je exportovaných, čo spoločnosť Whirlpool zaraďuje medzi najvýznamnejších exportérov slovenskej ekonomiky. „Z hľadiska vývozu je pre nás nosnou najmä stredná a západná Európa, no naše výrobky putujú aj do exotických krajín ako Maroko či Hong Kong. Percentuálne môžeme produkciu rozdeliť na 55% pre západnú Európu, 37% pre strednú, 4% východnú, rovnako 4% putujú na ostatné trhy,“ spresňuje Luigi La Morgia, riaditeľ výrobného závodu Whirlpool v Poprade.

Dôležité historické míľniky

 • máj 1992 - vznik spoločného podniku Whirlpool Tatramat a výrobného závodu v Poprade. V r. 1992 vyrobených 97 tis. zhora plnených práčok.
 • 1996 - Whirlpool Corporation sa stal 100% vlastníkom, spoločnosť premenovaná na Whirlpool Slovakia.
 • 1998 - vyrobený prvý milión práčok od r. 1992.
 • 2000 – vyrobených viac ako 1 mil. práčok za jeden rok.
 • 2004 – výroba na úrovni 1,95 mil. práčok.
 • 2008 –15. mája vyrobená 15 miliónta práčka od začiatku výroby v závode.
 • 2010 – nábeh výroby nového modelu zhora plnenej práčky s unikátnou technológiou – projekt ZEN.
 • 2011 - apríl - vyrobená 20 miliónta práčka.

V roku 1996, štyri roky po založení spoločného výrobného podniku na výrobu pračiek v Poprade pod názvom Whirlpool Tatramat medzi bývalým československým podnikom Tatramat a korporáciou Whirlpool, sa Whirlpool stal 100 percentným vlastníkom podniku. Whirlpool sa tak stal prvým výrobcom spotrebičov, ktorý investoval v strednej Európe, využijúc neuveriteľnú príležitosť rastu, ktorú tento trh ponúkal. Dnes vyrába popradský závod spotrebiče pre globálny trh a naďalej zvyšuje svoju efektívnosť a flexibilitu, pričom neustále investuje do inovácií na všetkých úrovniach s cieľom zachovať dlhodobý strategický rast.

Za našim úspechom sú ľudia

Popradský závod v súčasnosti zamestnáva viac ako 1000 ľudí. V snahe neustále zvyšovať odbornosť a vzdelanostnú úroveň našich zamestnancov bolo a je realizovaných množstvo projektov a aktivít. Jednou z nich je aj projekt Whirlpool Univerzita, ktorá odštartovala v roku 1999. Zameriava sa na podporu celoživotného vzdelávania v Poprade a jeho okolí – bola tiež súčasťou aktivít na podporu regiónu v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Cieľom Whirlpool Univerzity je zvýšenie kvalifikačnej úrovne zamestnancov Whirpool, ich rodinných príslušníkov a dodávateľských firiem v rámci bakalárskeho štúdia priamo v priestoroch spoločnosti. Systematickým zvyšovaním kvalifikačnej úrovne zamestnancov priniesol projekt tiež možnosť uplatňovať nové technológie a výrobné procesy. Pri realizovaní projektu spoločnosť spolupracovala s Technickou univerzitou v Košiciach a s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium úspešne ukončilo 148 absolventov.

Najvýznamnejšie inovácie

 • ZEN – zhora plnená práčka
  Jednou z najvýznamnejších investícií posledného obdobia je inovatívna technológia ZEN pre zhora plnené práčky, ktorá nahrádza tradičný remeňový pohon bubna vysoko výkonným motorom s priamym náhonom. ZEN je tak prvá zhora plnená práčka na trhu s priamym pohonom. Vývoj tejto unikátnej technológie prebiehal v centrálnom i lokálnom vývojovom centre, pričom všetky kvalifikačné testy výrobku prebiehali v popradských laboratóriách. Výroba práčok ZEN začala v októbri 2010.
 • BUILT – IN – spredu plnená vstavaná práčka
  Práčka Built-In sa v popradskom závode začala vyrábať v októbri roku 2011 na platforme spredu plnených práčok. Spustenie výroby vstavanej práčky s novým imidžom bolo vyvrcholením projektu, ktorý pre popradskú fabriku znamenal jeden z ďalších významných míľnikov. Veľkým prínosom projektu Built-In je eliminácia starej technológie a zoštandardizovanie technológie a procesov pre voľne stojace a vstavané práčky.
 • COMPACT - spredu plnená úzka práčka
  Jednou z najvýznamnejších inovácií súčasného obdobia je výroba nového modelu spredu plnenej práčky. Tento typ práčky má, oproti štandardnej spredu plnenej práčke, hĺbku iba 45 cm, pričom všetky jej funkcie, technológie a výkon zostali zachované. Výrobou tohto modelu sa doplní produktová rada spredu plnených práčok, čím dokážeme ponúknuť vhodnú variantu pre všetkých zákazníkov.

Významné ocenenia

 • 1997: „Najlepší exportér roku 1997 Slovenskej republiky“ - udelené Ministrom hospodárstva SR
 • 1998: „Cena roka za rozvoj ľudských zdrojov“ za "úspešný transfer a adaptáciu zahraničného systému riadenia podnikových ľudských zdrojov v podmienkach SR"
 • 1999: „Najlepší exportér roku 1999 Slovenskej republiky“ - udelené Ministrom hospodárstva SR
 • 2000 – 2003: závod získal (4x) I. miesto v kategórii „Rovnosť príležitostí mužov a žien“ v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine organizovanou MPSVaR SR
 • „Dodávateľ roka 2007“ v kategórii veľká biela technika od najväčšej siete maloobchodných elektropredajní v Európe Euronics
 • „Národná cena produktivity 2007“ - udelilo MH SR na Európskej konferencii produktivity EPC 2007 v Žiline Ocenenie za prínos pre rast produktivity v SR v rokoch 1998 - 2007 v kategórii Riešiteľský kolektív
 • „Bezpečný podnik“ - na XXII. medzinárodnej konferencii s názvom „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ udelilo MPSVaR SR ako jedinému závodu certifikát Bezpečný podnik. Popradský závod bol recertifikovaný aj v roku 2010.
 • „Najlepší závod r. 2010 a r. 2011 Whirlpool EMEA“ - cena udelená v januári 2011 a 2012 Prezidentom Whirlpool EMEA za vynikajúce ekonomické výsledky, flexibilitu, vysokú úroveň kvality ponúkanej zákazníkom.
 • „HR Gold“ – ocenenie udelené v októbri 2011 Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov za pokrokové prístupy a metódy riadenia rozvoja ľudských zdrojov.
 • „Národná cena za kvalitu 2011“ - najprestížnejšia národná cena kvality a zároveň najvyšší možný stupeň uznania, ktorý je možné v oblasti manažérstva kvality dosiahnuť.

Společenská zodpovednosť

Spoločensky zodpovedné podnikanie má v spoločnosti Whirlpool viac ako 100-ročnú históriu. V snahe neustále podporovať spoločensky zodpovedné aktivity bola v roku 2008 vytvorená Komisia pre podporu spoločenskej zodpovednosti. Jej členmi sú 24 dobrovoľníci, ktorí pracujú na rôznych pozíciách a oddeleniach fabriky, čo podporuje rôznorodosť v prístupe a nové myšlienky. Komisia vznikla za účelom posilniť tieto aktivity a zvýšiť informovanosť a povedomie o celej oblasti spoločensky zodpovedného podnikania.
Cieľom Komisie je proaktívne vyhľadávať oblasti, prispievať k zlepšovaniu kvality života nielen v rámci organizácie, ale aj v rámci komunity, v ktorej spoločnosť pôsobí. Cieľovými skupinami, na ktoré sa Komisia zameriava, sú sociálne znevýhodnené skupiny a jednotlivci, deti a mládež, seniori, zamestnanci a rodiny zamestnancov, podporované formou dobrovoľníckej pomoci, finančných zbierok či vecných darov. Nezanedbateľné sú takisto dobrovoľnícke aktivity súvisiace s ochranou životného prostredia.